6 điều không đúng mà bạn được học ở các trường kinh doanh

Đôi khi bài học giá trị nhất mà các doanh nhân nhận được lại đến từ những lần vấp ngã, tự mình đứng dậy và áp dụng những gì họ học vào dự án kế tiếp.

Chúng tôi đã hỏi những doanh nhân thành đạt và nghe họ chia sẻ về những điều không đúng lớn nhất họ được dạy từ các chương trình kinh doanh. Dưới đây là một vài điều trong số đó:

Read More

Bạn cần làm gì để trở thành nhà phân tích tài chính xuất sắc?

Coi trọng việc am hiểu tình hình kinh tế vĩ mô trước sau đó đến việc hiểu các hoạt động liên quan đến nghiệp vụ tài chính, liên tục rèn luyện kỹ năng đọc và phân tích báo cáo tài chínhh của doanh nghiệp

Trở thành một nhà phân tích tài chính xuất sắc đòi hỏi nhiều yếu tố khác nhau, bên cạnh việc có tố chất tốt thì rất cần sự học hỏi và rèn luyện thường xuyên. Với các sinh viên chuyên ngành kinh tế – tài chính, việc nắm được kiến thức tài chính, công thức tính của các nhóm tỷ số tài chính thường là đáp ứng yêu cầu, tuy nhiên, khi đọc báo cáo tài chính thì khả năng nhận định tình hình tài chính doanh nghiệp, từ đó, chỉ ra được nguyên nhân và tìm kiếm các giải pháp cải tiến lại thể hiện sự khác biệt về năng lực thực sự giữa các nhà phân tích.
Vậy, một người làm phân tích tài chính cần làm gì để nâng cao năng lực phân tích của mình? Bài viết tiếp cận theo quan điểm top-down (từ trên xuống), tức là coi trọng việc am hiểu tình hình kinh tế vĩ mô trước sau đó đến việc am hiểu các hoạt động của ngành và sau đó là doanh nghiệp.
Read More

Làm thế nào một công ty QLQ vốn 25 tỷ kiểm soát danh mục gấp 20 lần vốn điều lệ?

Một công ty QLQ quy mô vốn 25 tỷ hoàn toàn có thể xây dựng được hệ thống hiệu quả, cho phép quản lý danh mục có quy mô lớn gấp nhiều lần.

Một báo cáo của UBCK vào cuối năm 2014 cho thấy số lượng các công ty quản lý quỹ còn hoạt động đến cuối năm 2014 là 43 công ty, quản lý hơn 200 hợp đồng với tổng giá trị ủy thác đạt trên 100 nghìn tỷ đồng. Đến tháng 6/2015, số công ty quản lý quỹ đang hoạt động bình thường chỉ còn có 41 công ty. Như vậy, hoạt động tái cấu trúc đã thu hẹp gần 20% số lượng các công ty quản lý quỹ.

Read More

Nguyên tắc số 1: Không bao giờ để mất tiền; nguyên tắc số 2: Không quên nguyên tắc số 1