Tham khảo các dự án YesXi Group đang theo đuổi

 

Các dự án chính

 

Minh Nguyễn

Startup Founder

Jun Vũ

Diễn viên

 

Dự án đang cần hợp tác