Chi Cũng Có

E-Commerce

Sàn giao dịch điện tử ChiCungCo do Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Hoa Sen (Lotus Outsourcing) thực hiện hoạt động và vận hành.

Sàn giao dịch thương mại điện tử ChiCungCo là một môi trường tạo điều kiện thuận lợi và cho phép các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được trao đổi thông tin, đăng tin, chào bán, chào mua, các sản phẩm được giao dịch hợp pháp, và theo đó người bán và người mua sản phẩm có thể thực hiện được một phần trong qui trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn.

Xem thêm