Đầu tư chứng khoán

1 Cung cấp dịch vụ phân tích báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán HSX, HNX và Upcom tại Việt Nam.
2 Cung cấp dịch vụ cập nhật tin tức về các doanh nghiệp niêm yết theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.

 

Tin Nhanh Chứng Khoán 24h

1 Cập nhật các tin tức chứng khoán một cách có chọn lọc để nhà đầu tư luôn nắm bắt được thông tin quan trọng cho danh mục đầu tư của mình.
2 Cập nhật BCTC, thông báo, nghị quyết.. của các doanh nghiệp niêm yết một cách nhanh nhất
3 Thông tin được cập nhật mỗi khi nhà đầu tư log-in vào facebook cá nhân. Đây là hình thức cập nhật thuận tiện nhất cho các nhà đầu tư hiện tại

 

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

1 Luôn tìm kiếm, tuyển dụng các chuyên gia phân tích báo cáo tài chính chuyên nghiệp trên thị trường để cung cấp dịch vụ phân tích báo cáo tài chính chất lượng cao cho các nhà đầu tư
2 Hệ thống phân tích báo cáo tài chính chặt chẽ để giảm thiểu tốt nhất sai sót trong quá trình phân tích
3 Chuẩn đoán tình hình sức khỏe của các doanh nghiệp niêm yết thông qua báo cáo tài chính để nhà đầu tư có cơ sở ra quyết định.
4 Dự đoán tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian sắp tới để nhà đầu tư tham khảo và chọn điểm mua và bán hợp lý.